Hội Nghị Quốc Tế

về Mục Vụ Di Dân và Tị Nạn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Nghị Quốc Tế về Mục Vụ Di Dân và Tị Nạn.

Tin Vatican (VIS 11/11/2003) - Tại phòng báo chí Tòa Thánh, sáng thứ Ba 11 tháng 11 năm 2003, Ðức Tân Hồng Y Fumio Hamao, chủ tịch, Ðức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, tổng thư ký, và cha Michael Blume, phụ tá tổng thư ký, Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ Di Dân và Du Lịch, đã trình bày cho giới báo chí quốc tế, chương trình của Hội Nghị Quốc Tế  về Mục Vụ Di Dân và Du Lịch, được tổ chức tại Roma, từ ngày 17 đến 22 tháng 11 năm 2003. Chủ đề chính của khóa họp là: "Bắt đầu lại từ Chúa Kitô. Tiến đến việc canh tân nền mục vụ  cho người di dân và tị nạn".

Ðức Hồng Y Hamao lưu ý rằng chương trình của Hội Nghị Quốc Tế bao gồm nhiều bài thuyết trình nói về hoàn cảnh hiện nay của người di dân và của những anh chị em tị nạn, trên thế giới. Ngoài những thách thức mục vụ hiện có, Hội nghị còn bàn về quan niệm của Giáo Hội về cảnh sống dời cư,  về sứ mạng của giáo hội trong một xã hội đa nguyên và đa văn hóa, về công cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Về thành phần tham dự Hội Nghị, ngoài những đại diện của Giáo Hội Công Giáo khắp nơi trên thế giới, còn có những đại diện của Giáo hội Anh giáo, của Tòa Giáo Chủ Chính Thống Constantinopoli, của Giáo hội Tin lành Luther, của Hội Ðồng Thế Giới các giáo hội. Thách thức thực thi đức bác ái và việc xây dựng một thế giới công bằng hơn và hòa bình hơn, cũng là những đề tài được đưa ra thảo luận.

Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Marchetto đã nói về hiện tượng di dân. Ngài nhắc lại rằng hiện có "gần một tỉ người trên thế giới hằng năm phải rời bỏ đất nước quê hương của mình,  vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như  để đi làm việc ở nước ngoài, để đi du lịch, đi hành hương, hay để trốn tránh hoàn cảnh chiến tranh, nạn nghèo đói, hay bị bắt buộc đi tìm nơi tị nạn. Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ Di Dân và Du Lịch, còn nhấn mạnh rằng những tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 "đã có ảnh hưởng nhiều trên hiện tượng di dân". Ðức Tổng Giám Mục  đề nghị như sau: "Cần phải tìm gặp một giải pháp cho vấn đề khó khăn nầy là làm sao để cũng cố sự hiệp nhất của gia đình nhân loại bao gồm nhiều dân tộc khác nhau, nhiều chủng tộc, nhiều nền văn hóa, nhiều tôn giáo khác nhau. Thách thức nầy đòi hỏi một thái độ chấp nhận người lân cận, và một nền văn hóa biết cổ võ  những giá trị như  đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tình liên đới và hòa bình.

Về tình trạng nhựng anh chị em tị nạn, Cha Blume, phụ tá tổng thư ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Di Dân và Du Lịch cho biết: hiện có khoảng 12 triệu người tị nạn trên thế giới đang được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chăm sóc và thêm khoảng 4 triệu người tị nạn tại vùng Trung Ðông. Cha kết luận như sau: "Mặc dù việc chăm sóc mục vụ cho người tị nạn có thể mặc lấy nhiều hình thức khác nhau, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, nhưng điểm khởi đầu của việc chăm sóc mục vụ nầy, luôn luôn phải là một thái độ thông cảm với hoàn cảnh của người tị nạn, trên mọi bình diện cá nhân, xã hội, kinh tế, chính trị, theo ánh sáng của Lời Chúa và của giáo huấn xã hội của giáo hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page