ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại

vai trò của Công Ðoàn Liên Ðới

đối với giới lao động BaLan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại vai trò của Công Ðoàn Liên Ðới đối với giới lao động BaLan.

Tin Vatican (VIS, Apic 11/11/2003) - Sáng thứ Ba 11 tháng 11 năm 2003, tại Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến những đại diện của Công Ðoàn Liên Ðới BaLan, trong đó có  cựu tổng thống BaLan , Ông Lech Walesa, và Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Goclowski, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục BaLan đặc trách về mục vụ cho giới Lao Ðộng.

Trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến nầy, ÐTC Gioan Phaolô II trước hết đã nhắc lại rằng ngày 11 tháng 11 là ngày kỷ niệm thành lập nền cộng hòa BaLan vào năm 1918. ÐTC đã nói như sau: "Quốc Gia BaLan đã dành lại được sự Tự Do vào ngày 11 tháng 11 năm 1918, sau nhiều năm chiến đấu, trong đó quốc gia BaLan phải chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh. Sự tự do bên ngoài nầy tuy không bền lâu, nhưng  đất nước BaLan  đã  luôn có thể nhờ nó mà duy trì được sự tự do nội tâm, sự tự do của tinh thần con người.

ÐTC cũng đã nhắc lại lịch sử  công đoàn Liên Ðới, được khai sinh để chiến đấu chống lại chương trình hủy diệt sự tự do của con người, hạ nhục phẩm giá nhân vị và chối bỏ những  nhân quyền căn bản. ÐTC đặc biệt nhắc đến năm 1979, khi ý thức về sự hiệp nhất trong điều tốt và trong ước muốn chung của người dân BaLan muốn được phồn vinh, trong một đất nước lúc đó đang bị áp bức, (khi  ý thức về sự hiệp nhất đó)  đã vượt thắng trên hận thù và trên ước muốn báo oán, để  trở thành như  hạt giống  làm trổ sinh nền dân chủ của đất nước BaLan.  ÐTC cũng nhắc đến biến cố năm 1989, khi ngài phó thác công đoàn Liên Ðới, --- lúc đó đã được hợp thức hóa, --- cho Ðức Mẹ Jasna Gora. Nhưng  ÐTC  cũng than phiền là những biến cố lịch sử của Công Ðoàn Liên Ðới xem ra đã bị lãng quên. Những thế hệ trẻ hơn không còn biết nhiều về Công Ðoàn Liên Ðới nữa. ÐTC nói: "Chúng ta có thể  tự hỏi liệu những thế hệ trẻ nầy còn khả năng quý trọng sự tự do mà họ đang hưởng hay không, liệu họ còn ý thức được giá đắt đã phải trả, để được hưởng sự tự do nầy hay không."

ÐTC quả quyết rằng những biến cố lịch sử trên của Công Ðoàn Liên Ðới, là "phần gia tài cần phải luôn được nhắc đến, sao cho sự tự do không trở thành vô trật tự, nhưng đúng hơn  được mặc lấy hình thức của sự đồng trách nhiệm.

Trích lại một đoạn của bài diễn văn mà chính ngài đã đọc cho Công Ðoàn Liên Ðới vào năm 1981, ÐTC nhấn mạnh rằng Công Ðoàn Liên Ðới có "những bổn phận  quan trọng, có liên hệ đến sự cần thiết phải bảo đảm hoàn toàn cho phẩm giá và hiệu năng của lao động con người, nhờ qua việc tôn trọng những quyền lợi của con người, chủ thể của lao động, trên bình diện cá nhân, gia đình và xã hội. Hoạt động của công đoàn Liên Ðới có liên hệ, --- và cần phải luôn có liên hệ, --- với nền luân lý xã hội. Ngày nay, --- ÐTC nói tiếp --- sự khẩn thiết phải bảo đảm phẩm giá và hiệu năng của lao động con người, đã không mất đi tầm quan trọng". ÐTC  nhắc đến những vần đề hiện nay trong lãnh vực lao động tại BaLan, như: nạn thất  nghiệp, việc làm tạm thời, việc sa thải công nhân mà không quan tâm gì đến nỗi khổ của người lao động và gia đình của họ, sự khác biệt giữa việc làm tư  nhân và công cộng. Và ÐTC nhấn mạnh như sau: "Ðiều cần thiết là công đoàn Liên Ðới phải công khai bênh vực những anh chị em lao động bị chối bỏ quyền góp ý, hay nói lên ý kiến của họ chống lại những gì xúc phạm đến những quyền căn bản của người lao động. Cuối cùng ÐTC  lưu ý rằng trong những năm gần đây, công đoàn Liên Ðới đã bị "chính trị hóa". Và ÐTC cảnh tỉnh như sau: "Ngày hôm nay, nếu cộng đoàn Liên Ðới thật sự muốn phục vụ đất nước BaLan, thì công đoàn phải trở về với những gốc rễ  của mình. Tất cả mọi anh chị em lao động, --- bất luận ai đang nắm quyền --- đều cần đến sự trợ giúp của Công Ðoàn, để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của họ."

 

(Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page