Ðức Hồng Y Sodano quả quyết

Công Lý không thôi chưa đủ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Sodano quả quyết Công Lý không thôi chưa đủ.

Roma (Zenit 12/11/2003) - Thử Hỏi chỉ Công lý mà thôi có đủ để đảm bảo hòa bình và phát triển hay không?

Ðây là câu hỏi được Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đặt ra, nhân dịp khai giảng niên học của giáo hoàng học viện "Nữ Vương Các Tông Ðồ" (Regina Apostolorum Athenaeum). Trích dẫn thông điệp "Thiên Chúa Giàu Lòng nhân Từ" (Dives In Misericordia) của ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Sodano trả lời như sau: "Kinh nghiệm lịch sử và của thời đại chúng ta cho thấy chỉ có công lý không mà thôi thì chưa đủ. Hơn thế nữa, một mình công lý có thể dẫn tới tình trạng tự phủ nhận và hủy diệt, nếu tình yêu, --- một thế lực mạnh và sâu sắc hơn, --- không có cơ hội để thấm nhập vào những chiều kích khác nhau của đời sống con người. Tình yêu là một hình thức quan hệ giữa Thiên Chúa với con người, và ngược lại. Vì thế đó là mối quan hệ cao quí và có giá trị nhất, có khả năng thỏa mãn con người. Tình yêu  sẽ bao trùm mọi lãnh vực của đời sống con người, và nó bắt đầu từ quan hệ của chúng ta với những anh chị em đồng loại".

Ðức Hồng Y Sodano cảnh cáo: "Nếu tình yêu bị trống vắng cách hiển nhiên và lâu dài, hậu quả sẽ rất là tiêu cực đối với con người. Vì vậy, văn minh của tình yêu phải là dấn thân mạnh mẽ nhất của giáo hội trong ngàn năm kitô thứ ba này".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page