Cần phải thận trọng trong lãnh vực

biến đổi di truyền sinh vật

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cần phải thận trọng trong lãnh vực biến đổi di truyền sinh vật.

Vatican (Zenit 12/11/2003) - Biến đổi di truyền sinh vật là một lãnh vực sinh học cần được phát triển nhưng phải có sự thận trọng.

Trên đây là kết luận sau cuộc hội thảo quốc tế về "Thực Phẩm Biến Ðổi Ðặc Tính Di Truyền"  do Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tổ chức. Cuộc hội thảo diễn ra trong 2 ngày thứ Hai 10/11/2003 và thứ Ba 11/11/2003. Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình cho biết Tòa Thánh sẽ công bố phán đoán luân lý của mình về thực phẩm biến đổi đặc tính di truyền. Ngài cũng nói rằng Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình sẽ không quên sự đóng góp của hội nghị giúp soi sáng mọi người coi việc áp dụng kỹ thuật sinh học biến đổi di truyền trong ngành thực vật, như là một hy vọng chứ không phải là đe dọa. Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình sẽ chú trọng tới ba yếu tố để nhận xét về thực phẩm biến đổi di truyền: Một là sự đoàn kết trong quan hệ mậu dịch giữa các quốc gia, hai là an toàn môi sinh và sức khỏe cho tất cả mọi người; và yếu tố thứ ba là sự cảm thông giữa thế giới khoa học và xã hội dân sự, cũng như giữa các quyền lực chính trị ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Theo Ðức Hồng Y Martino thì cuộc hội thảo vừa kết thúc là cơ hội nghiên cứu đầu tiên trên con đường mà Tòa Thánh hy vọng sẽ bước đi cách thận trọng, trong thanh bình và trong sự thật, để đáp ứng những mong đợi lớn lao hiện diện trong giáo hội, trong thế giới khoa học và trong xã hội nói chung.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page