Chính phủ Ấn Ðộ trao giải thưởng

cho một Trung Tâm Phục Hồi của Công Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Ấn Ðộ trao giải thưởng cho một Trung Tâm Phục Hồi của Công Giáo.

Ấn Ðộ (Mangalore) (Zenit 9/11/2003) - Chính phủ Ấn Ðộ vừa trao tặng giải thưởng cho một Trung Tâm Phục Hồi của Giáo Hội Công Giáo tại Pananmbur, vì gương phục vụ cho các trẻ em tật nguyền và khuyết tật tâm trí.

Ông Edward Lobo, giám đốc Trung Tâm Manasa, đã nhận giải thưởng từ Bộ Phát Triển Và Tài Nguyên Con Người của Ấn Ðộ. Trung tâm Manasa do hội Sabha điều hành. Hội này qui tụ khoảng 150 giáo xứ thuộc giáo phận Mangalore, mục tiêu là để cải thiện hoàn cảnh kinh tế xã hội của các cộng đoàn công giáo trong vùng. Trung tâm này mở cửa vào năm 1991 như một trường học cho các em học sinh bị khuyết tật tâm trí; và sau đó đã trở thành một trung tâm phục hồi. Năm 1997, có 47 em được điều trị tại đây vào đến nay con số này đã lên đến 155 em đến từ các nơi thuộc bang Kamataka.

Như đã biết, người kitô và hồi giáo Ấn Ðộ thường bị bách hại tại nhiều vùng ở Ấn Ðộ, ngay cả tại những vùng có đông người công giáo như bang Kerala. Tại một vài nơi, việc cải đạo theo kitô giáo đã bị nghiêm cấm. Chính phủ Ấn Giáo đương cầm quyền ở Ấn Ðộ đã bị qui trách nhiệm về những vụ bách hại này. Với sự chú ý của thế giới vào Ấn Ðộ sau lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, các nhà quan sát cho rằng chính phủ Ấn Ðộ muốn cải thiện hình ảnh trước con mắt của cộng đồng thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page