Cộng đoàn TAIZE

mời các bạn trẻ đến Hamburg

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng đoàn TAIZE mời các bạn trẻ đến Hamburg.

Ðức (Hamburg) (Zenit 9/11/2003) - Từ ngày 29 tháng 12 năm 2003 đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2004, gần 300 giáo xứ trong vùng Hamburg của Ðức sẽ đón mừng hàng trăm ngàn bạn trẻ đến tham dự "Cuộc Hành Hương của Niềm Tin Trên Trái Ðất" lần thứ 26, do Cộng đoàn đại kết tổ chức hằng năm.

Năm nay (2003), đại diện của cộng đoàn công giáo cũng như không công giáo trong vùng Hamburg đã mời cộng đoàn TAIZE tổ chức cuộc hành hương tại đây để mở đầu cho năm 2004. Cuộc hành hương đầu tiên được tổ chức tại Paris bên Pháp vào năm 1978. Năm 2002 cuộc hành hương cũng được tổ chức tại Paris với khoảng 80 ngàn bạn trẻ đến tham dự. Ban tổ chức dự tính năm 2003, con số này sẽ lên đến 100 ngàn.

Kinh nghiệm trong những năm trước cho thấy, rất nhiều các bạn trẻ, từ Ái Nhĩ Lan đến Ba Lan, rất âu lo về tương lai của thế giới và họ chưa tìm ra được ý nghĩa của đời sống. Qua kinh nghiệm tham dự cuộc hành hương do cộng đoàn TAIZE tổ chức, các bạn trẻ đó ý thức được rằng không phải chỉ có riêng họ mới đặt ra những câu hỏi đó.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page