Tổng thống George Bush ký đạo luật

cấm phá thai bán phần

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống George Bush ký đạo luật cấm phá thai bán phần.

Hoa Kỳ (Washington, D.C.) (Zenit 5/11/2003) - Tổng thống George Bush của Hoa Kỳ vừa ký đạo luật cấm phá thai bán phần mà những người bảo vệ sự sống mong đợi từ lâu và được quốc hội Hoa Kỳ thông qua với đa số phiếu.

Lên tiếng nhân dịp ký luật này vào hôm thứ Tư  (5/11/2003), ông Bush đã nói như sau: "Nguyên tắc tốt nhất để chống phá thai bán phần là mô tả đơn giản chuyện gì xảy ra trong phương pháp phá thai này và xảy ra cho ai. Bào thai được cho sinh ra nửa chừng, và sau đó sự sống đó bị hủy đi. Quốc gia chúng ta cần đón mừng các hài nhi bằng cách khác và tốt hơn như thế. Ðạo luật mà tôi sắp sửa ký bảo vệ những sự sống vô tội khỏi phương pháp phá thai bán phần,  phản ánh lòng thương sót và nhân đạo của Hoa Kỳ". Sau khi ký đạo luật này, ông Bush bày tỏ tiếp cảm nghĩ của ông như sau: "Trong nhiều năm, một hình thức bạo động được áp dụng chống lại các bào thai mà chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là được chào đời trong khi luật pháp ngoảnh mặt đi nơi khác. Ngày hôm nay, ít ra người dân Hoa Kỳ và chính phủ đã đối đầu với sự bạo động này và bảo vệ các sinh mạng vô tội". Ý thức những trở ngại về pháp lý, ông Bush cho biết như sau: "Ngành hành pháp sẽ quyết liệt bảo vệ đạo luật này chống lại những ai muốn đảo ngược đạo luật này trước tòa án".

Cựu tổng thống Bill Clinton đã hai lần phủ quyết đạo luật cấm phá thai bán phần, viện lẽ là luật này không có điều khoản bảo vệ sự an toàn sức khỏe của người mẹ trong trường hợp không thể giữ lại bào thai. Những người chống phá thai bán phần gọi đây là một phương pháp sát hại trẻ sơ sinh tàn bạo và ghê tởm. Nó được thực hiện bằng cách cho bào thai ra ngoài nửa chừng rồi dùng kéo để chọc thủng sọ của bào thai. Ông Tony Perkins, chủ tịch Hội Ðồng Nghiên Cứu Gia Ðình, đã ra một thông cáo trong đó ông ghi nhận là tổng thống Bush đã làm một việc mà vị tiền nhiệm của ông lẽ ra đã phải làm từ năm 1996, đó là nghiêm cấm một phương pháp không khác gì là sát hại trẻ sơ sinh. Quan điểm của người dân Hoa Kỳ đối với vấn đề này đã rõ ràng từ nhiều năm qua và cuối cùng Washington đã đáp ứng lời kêu gọi của công luận".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page