Ðức Hồng Y Kasper duyệt qua

những điểm tích cực và tiêu cực

của đối thoại đại kết

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Kasper duyệt qua những điểm tích cực và tiêu cực của đối thoại đại kết.

Vatican (Zenit 4/11/2003) -Những chia rẽ trong các giáo hội và cộng đồng kitô là vấn nạn cơ bản cho việc đối thoại đại kết.

Trên đây là chia sẻ của Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Thăng Tiến Ðại Kết, nhân dịp khai mạc khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng vào hôm thứ Hai (3/11/2003). Theo Ðức Hồng Y Kasper, những căng thẳng giữa các Giáo hội Chính thống độc lập, hay trong Giáo hội Anh Giáo, trong các cộng đồng theo truyền thống Cải Cách, cũng như trong Giáo hội Công giáo, gây tác hại cho đối thoại đại kết. Tình trạng không có sự đồng ý trong nội bộ một giáo hội tạo nên những cản trở và đôi lúc cản trở để đạt tới đồng thuận với một giáo hội khác bên ngoài.

Thẩm định về tình hình quan hệ đại kết hiện nay, Ðức Hồng Y Kasper cho các tham dự viên biết là, một mặt những đối đầu trước đây đang được giải tỏa dần, hay ít ra cũng gần tới mục tiêu; mặt khác lại có những khác biệt mới đang xuất hiện. Ðặc biệt trong những vấn đề liên quan tới đạo đức, như: phá thai, li dị, trợ tử và đồng tính luyến ái. Ngoài ra các vấn đề liên quan tới sắc tộc, xã hội và chính trị cũng thường xuyên gây nên chia rẽ giữa các giáo hội. Cũng theo Ðức Hồng Y Kasper thì tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cũng có những điểm đáng để lạc quan và vui mừng. Có sự ý thức là Chúa Thánh Thần có thể hành động bên ngoài Giáo hội Công giáo. Ðiều cho ngài hy vọng là có những kitô hữu biết cầu nguyện và mong ước đạt tới đại kết giữa các giáo hội.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page