ÐTC gửi sứ điệp

kêu gọi thăng tiến hiệp nhất kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gửi sứ điệp kêu gọi thăng tiến hiệp nhất kitô giáo.

Vatican (Zenit 4/11/2003) - Không có cầu nguyện và linh hướng thì sẽ không có tiến bộ trong tiến trình đại kết.

Ðây là lý do ÐTC Gioan Phaolô II muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, được tổ chức hằng năm từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng năm 2004. Chủ đề tuần lễ cầu nguyện cho năm 2004 là: "Bình An của Ta, Ta Ban Cho Con". Trong sứ điệp gửi Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Thăng Tiến Ðại Kết, Ðức Gioan Phaolô II nhắc nhở các tham dự viên khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng rằng ngài đã nhiều lần kêu gọi đường hướng sâu sắc cho công tác đại kết. Cụ thể ngài bảy tỏ sự cần thiết để tuần lễ cầu nguyện trở thành một thói quen được lan rộng và thực hành, đồng thời tránh để nó trở thành nhịp điệu theo thói quen".

Ðức Gioan Phaolô II nói thêm rằng bằng nhiều cách, ngài đã nhắc nhở các tín hữu công giáo đừng quên cầu nguyện cho hiệp nhất kitô trong cuộc đối thoại hằng ngày của họ với Thiên Chúa. Con đường đại kết chắc chắn là không dễ dàng. Trong khi tiến tới, nhiều ngăn trở và khó khăn lại càng được cảm nghiệm nhiều hơn. Tình hình đại kết bây giờ đang ở trong giai đoạn giữa theo sau đà đẩy mạnh của Công Ðồng Vatican II cho công tác đại kết.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page