Người Công giáo Indonesia được kêu gọi

hợp tác với người Hồi giáo

trong những vấn đề chính trị

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo Indonesia được kêu gọi hợp tác với người Hồi giáo trong những vấn đề chính trị.

Indonesia (Jakarta) (UCAN IJ050.1261 3/11/2003) - Các tín hữu công giáo Indonesia vừa được khuyến khích hợp tác với các tín hữu hồi giáo ôn hòa nhân kỳ tổng tuyển cử vào năm 2004.

Lời kêu gọi được đưa ra nhân khóa họp thường niên của tổ chức có tên là Diễn Ðàn Cộng Ðồng Công Giáo Indonesia, diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 10 năm 2003. Chủ đề khóa họp lần này là: "Nhận Thức của người Công Giáo về Ơn Gọi và sự tham gia vào đời sống chính trị-xã hội". Linh mục Franz Magnis Suseno, dòng Tên và là giáo sư môn triết tại Trường Triết Driyakara của dòng Tên ở thủ đô Jakarta, đã yêu cầu các tham dự viên khóa họp hãy hợp tác với các thành phần Hồi Giáo ôn hòa. Cha tiên đoán là tương lai của Indonesia nằm trong tay của các nhóm hồi giáo ôn hòa.

Cha nói như sau: "Họ sẽ trở thành các nhóm thế lực để ngăn chặn nỗ lực của những người hồi giáo chủ trương cứng rắn muốn ban hành luật Sharia của Hồi Giáo tại Indonesia. Vì thế những người hồi giáo ôn hòa này có thể hợp tác với người công giáo để đối diện với phe hồi giáo chủ trương cứng rắn. Theo cha Suseno, thành phần hồi giáo ôn hòa tại Indonesia đang kêu gọi các nhóm khác hợp tác với họ để cứu quốc gia ra khỏi tình trạng tham nhũng hiện nay. Tham nhũng và sự hiện diện của các nhà lãnh đạo tham nhũng đang làm tổn thương nền luân lý của quốc gia Indonesia. Ðây là cơ hội để người công giáo và hồi giáo hợp tác với nhau trong những vấn đề có liên quan tới chính trị và xã hội.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page