Giới trí thức Trung Quốc

cởi mở đối với Kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới trí thức Trung Quốc cởi mở đối với Kitô giáo.

Roma (Zenit 2/11/2003) - Giới trí thức, các nhà đối lập và xã hội học của Trung Quốc nói là quốc gia này cần Kitô giáo bởi vì Kitô giáo giúp cho mỗi cá nhân cảm nhận được đấng Tuyệt Ðối và kiến tạo tinh thần yêu thương và bác ái.

Trên đây là nhận định của linh mục Cervellera, cựu giám đốc hãng thông tấn Fides thuộc Bộ Truyền Giáo và hiện nay là giám đốc hãng thông tấn Á Châu. Cha Cervellera nói như sau: "75% học sinh tại Bắc Kinh và Thượng Hải muốn biết về Kitô giáo. Kitô giáo giúp đặt nền tảng cho tự do và thực sự phục vụ con người, đây là khẩu hiệu của Mao Trạch Ðông nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực trong chủ nghĩa Mác Xít. Với Kitô giáo sẽ có thêm nhiều hy vọng cho Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, những người đã chịu nhiều thiệt thòi vì sự sụp đổ của những lý tưởng. Ðây là lý do tại sao nhiều người trong họ đã tự tử". Theo cha Cervellera, Trung Quốc là một trong những nước có tỉ lệ tự tử cao nhất.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page