Ðức tân tổng giám mục giáo phận Boston

xin lỗi các nạn nhân

của những vụ lạm dụng tình dục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tân tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa kỳ, xin lỗi các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục.

Boston [CNS 30/07/2003] - Ðức cha Sean Patrick O'Mahey, tân tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa kỳ đã cám ơn các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục do các giáo sĩ gây ra và một lần nữa lên tiếng xin lỗi vì những thiệt hại họ phải gánh chịu.

Trong thánh lễ nhậm chức, đức tân tổng giám mục Boston nói rằng các nạn nhân đã giúp ích cho Giáo hội khi trình bày vấn đề lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Theo ngài, thuốc đắng mà Giáo hội phải nuốt lấy sẽ giúp Giáo hội và những lãnh vực khác trong xã hội Hoa kỳ "nhổ tận rễ tệ hại này ra khỏi xã hội". Sự đau khổ mà các nạn nhân đã kinh qua sẽ không vô ích nếu Giáo hội và nước Mỹ trở thành một nơi an toàn hơn cho trẻ em.

Mặt khác, đức cha O'Mahey cũng lên án các chính trị gia ủng hộ cho việc phá thai. Trong một tuyên cáo được đưa ra hôm 29/07/2003, ngài khẳng định rằng chính trị gia nào ủng hộ cho việc hợp thức hóa hành động phá thai không được phép lên rước lễ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page