Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ

tái khẳng định

tính cách độc nhứt vô nhị của hôn phối

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ tái khẳng định tính cách độc nhứt vô nhị của hôn phối.

Washington [CNS 31/07/2003] - Ðức cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng văn kiện mới của Tòa Thánh liên quan đến vấn đề của việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, nói lên tính cách độc nhứt vô nhị của giây hôn phối giữa người nam và người nữ.

Theo đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ, văn kiện dài 12 trang được Bộ Giáo Lý đức tin công bố hôm thứ năm 31/07/2003, đã được viết với "mục đích bảo vệ công ích và bảo tồn gia đình".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page