Ðức thánh cha xin cầu nguyện

cho các nhà khoa học có tinh thần trách nhiệm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thánh cha xin cầu nguyện cho các nhà khoa học có tinh thần trách nhiệm.

Vatican [Zenit 31/07/2003] - Ðức Thánh Cha dành ý chỉ cầu nguyện trong tháng 8/2003 để xin cầu nguyện cho các nhà khoa học biết xử dụng một cách có trách nhiệm những khám phá của mình.

Ý chỉ cầu nguyện của Ðức Thánh Cha được Hội tông đồ cầu nguyện phổ biến. Hội tông đồ cầu nguyện được thành lập năm 1844 do sáng kiến của linh mục dòng tên  người Pháp là cha Francois Xavier Gaudelet và được Ðức giáo hoàng Piô IX chuẩn y.

Với ý chỉ cầu nguyện hàng tháng, Giáo hội khuyến khích các tín hữu trên khắp thế giới cùng với Giáo hội ý thức về các vấn đề của thế giới. Những ý chỉ cầu nguyện này giúp các tín hữu nối kết đời sống đức tin với những "vui mừng và hy vọng, đau buồn và lo lắng của con người thời đại, nhứt là những người nghèo và tất cả những ai đang đau khổ."

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page