Những người Kitô, những anh chị em Phật tử

và các tín đồ Hồi giáo, tại Thái Lan

cộng tác với nhau để chống lại bệnh AIDS (SIDA)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những người Kitô, những anh chị em Phật tử và các tín đồ Hồi giáo, tại Thái Lan, cộng tác với nhau để chống lại bệnh AIDS (SIDA).

Tin Bangkok, Thái Lan (Apic 31/07/2003) - Những vị có trách nhiệm về sức khỏe tại Thái Lan, thuộc các tôn giáo khác nhau, Phật giáo, Công giáo và Hồi giáo, mới đây đã họp nhau tại Thái Lan, với mục đích cổ võ sự cộng tác nhầm chống lại bệnh AIDS (SIDA) tại đất nước nầy. Cuộc gặp gỡ đã đưa đến quyết định thành lập một Ủy Ban,  được gọi là "Ủy Ban  hành động và cộng tác".

Khoảng gần 80 chuyên viên về bệnh AIDS (Sida), gồm có các tu sĩ Phật Giáo, những linh mục và những nữ tu Công giáo, những nhà lãnh đạo Hồi giáo và những vị mục sư Tin làn h, đã tham dự vào cuộc gặp gỡ nói trên, được tổ chức tại Ðại Học NONTHABURI,  nằm ở miền bắc Thái Lan. Mục tiêu  của cuộc gặp gỡ nầy là giúp nhìn về bệnh AIDS (Sida) trong viễn tượng tôn giáo, một viễn tượng thuận lợi cho việc trao đổi những thông tin  và sự cộng tác, để giúp cho những anh chị em đã bị nhiễm bệnh và ngừa trước không để cho căn bệnh được lan tràn ra.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page