Nguyệt San Truyền Giáo phát hành

số đặc biệt về Mẹ Têrêsa Calcutta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nguyệt San Truyền Giáo phát hành số đặc biệt về Mẹ Têrêsa Calcutta.

Tin Roma (Apic 31/07/2003) - Nguyệt san "Thế Giới và Truyền Giáo" của Hội Thừa Sai Milano, vừa phát hành số đặc biệt dày 36 trang, để mừng kỷ niệm 25 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II và lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta vào Chúa Nhật 19 tháng 10 năm 2003, tại Roma.

Số  báo đặc biệt  về Mệ Têrêsa thành Calcutta muốn tìm về  cội nguồn của con đường tu đức của vị chân phước tương lai, Mẹ Têrêsa thành Calcutta, và  trình bày  "đoàn sủng" đặc biệt của Mẹ, qua những bài phỏng vấn, những tường thuật và những chứng từ quan trọng về Mệ Têrêsa thành Calcutta.

Ngoài ra, số báo còn đăng những bài chưa từng được phổ biến, những đoạn trích từ các bức thư của Mẹ Têrêsa, và một loạt những bài báo đã được phổ biến tại Ấn Ðộ, cho ta thấy được tầm mức ảnh hưởng của Mẹ Têrêsa, cả nơi những anh chị em không kitô nữa.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page