Sứ thần Tòa Thánh tại cọng hòa Tiệp

bất bình vì việc chính phủ nước này

không chịu phê chuẩn thỏa ước với Tòa Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ thần Tòa Thánh tại cọng hòa Tiệp bất bình vì việc chính phủ nước này không chịu phê chuẩn thỏa ước với Tòa Thánh.

Praha [CNS 29/07/2003] - Ðức sứ thần Tòa Thánh tại cọng hòa Tiệp tỏ ra bất bình vì chính phủ nước này không chịu phê chuẩn thỏa ước với Tòa Thánh.

Ðức cha Erwin Ender đã bày tỏ ngạc nhiên và nói rằng thái độ của chính phủ Tiệp "gây sửng sốt và đầy mâu thuẫn". Ðức sứ thần Tòa Thánh tại Tiệp nói rằng lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng: Tòa Thánh đã mong muốn có thỏa ước ấy, đã ký tên vào và chỉ mong muốn nó được thi hành. Thái độ của chính phủ Tiệp đầy mâu thuẫn, bởi vì trước đó chính phủ này đã đón nhận thỏa ước bằng cách ký tên vào đó nhưng liền sau đó lại không chịu phê chuẩn.

Ðược biết quốc hội nước này đã bác bỏ thỏa ước hồi cuối tháng 5 năm 2003. Cọng Hòa Tiệp là một trong những nước cựu cọng sản chưa chịu ký thỏa ước với Tòa Thánh để bảo đảm cho quyền của Giáo hội.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page