Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha

đề nghị chấm dứt tình trạng đông lạnh

của các phôi thai người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha đề nghị chấm dứt tình trạng đông lạnh của các phôi thai người.

Madrid [Zenit 29/07/2003] - Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đề nghị chấm dứt tình trạng đông lạnh của các phôi thai người.

Hôm 25 tháng 7 năm 2003, Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha đã cho công bố một đạo luật theo đó các phôi thai đã được đông lạnh quá năm năm sẽ được xử dụng vào việc thí nghiệm nếu có sự đồng ý của cha mẹ chúng. Theo những con số chính thức, hiện có khoảng 35,000 phôi thai đang được đông lạnh, nhưng nhiều nguồn tin khác nói rằng con số này có thể lên đến 200,000.

Phản ứng lại đạo luật mới của chính phủ, Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã ra tuyên ngôn nhận định rằng "xử dụng các phôi thai vào việc nghiên cứu là việc làm gây phương hại hoặc cái chết cho các phôi thai" và như vậy là một hành động không được phép làm về phương diện luân lý.

Do đó, các đức giám mục Tây Ban Nha đề nghị ngưng tình trạng đông lạnh cho các phôi thai, ngăn ngừa được mọi lạm dụng và như vậy cho phép thiên nhiên hoạt động, ngay cả gây ra cái chết cho các phôi thai.

Tuyên ngôn của các đức giám mục Tây Ban Nha khẳng định như sau: "Cho phép được chết bình an khác với hành động sát hại". Theo các đức giám mục Tây Ban Nha, chấm dứt tình trạng đông lạnh để các thai nhi được chết bình an là một việc ít xấu hơn trong hai điều xấu không thể tránh được.

Nhắc lại Giáo huấn của Giáo hội, hội đồng giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng phôi thai người "đáng được tôn trọng như một nhân vị", chứ không phải một mớ tế bào sống mà người ta có quyền xử dụng vào bất cứ mục đích nào.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page