Giáo hội nhìn nhận phép lạ

do sự can thiệp của nữ tu Emmerick

người Ðức vào thế kỷ 19

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội nhìn nhận phép lạ do sự can thiệp của nữ tu Anna Katharina Emmerick người Ðức vào thế kỷ 19.

Vatican [Zenit 29/07/2003] - Giáo hội nhìn nhận phép lạ do sự bầu cử một nữ tu người Ðức vào thế kỷ thứ 19.

Phép lạ, được gán cho nữ tu Anna Katharina Emmerick, đã xảy ra tại Ðức hồi năm 1880 và được Tòa Thánh chính thức công nhận ngày 7 tháng  7 năm 2003.

Nữ tu Anna Katharina Emmerick sinh ngày 8/09/1774 trong một gia đình nông dân nghèo thuộc giáo phận Munster, miền Westphalia, Ðông Bắc Ðức. Năm lên 4 tuổi, Emmerick đã bắt đầu có những thị kiến về lịch sử cứu độ. Vì gia đình nghèo, không chấp nhận cho chị đi tu cho nên mãi đến năm 28 tuổi, Emmerick mới vào dòng. Sau khi chính quyền đóng cửa nhà dòng, chị về sống trong một nhà riêng. Từ năm 1813, bệnh hoạn đã khiến chị phải nằm liệt giường.

Trong sắc lệnh nhìn nhận phép lạ do sự can thiệp của chị, đức hồng y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh, đã nói rằng chị đã mang trong mình năm dấu thánh của cuộc Thương Khó Chúa và được nhiều ơn phi thường để an ủi tất cả những ai đến viếng thăm chị. Trên giường bệnh, chị đã làm một việc tông đồ quan trọng và hữu ích.

Kể từ khi lãnh nhận năm dấu thánh, nữ tu Emmerick  chỉ sống nhờ Thánh Thể và trải qua nhiều cuộc điều tra của giáo quyền cũng như chính quyền dân sự. Trong những năm cuối đời, mỗi ngày chị đều trải qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ðược biết kịch bản của cuốn phim"Cuộc tử nạn" do tài tử kiêm đạo diễn Mel Gibson thực hiện, đã dựa trên kinh nghiệm của nữ tu Emmerick.

Chị qua đời ngày 9/2/1824 và được tuyên bố là bậc đáng kính vào cuối thế kỷ thứ 19. Hồ sơ phong chân phước cho nữ tu Anna Katharina Emmerick đã được tiến hành từ năm 1972. Với việc nhìn nhận phép lạ trên đây, không bao lâu nữa, chị sẽ được tôn phong chân phước.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page