Tòa Thánh sắp công bố văn kiện mới

đối với việc nhìn nhận pháp lý

các đôi bạn đồng tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh sắp công bố văn kiện mới đối với việc nhìn nhận pháp lý các đôi bạn đồng tính.

Tin Vatican (Vis 28/07/2003) - Thứ năm, ngày 31 tháng 7 năm 2003, sẽ có cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh, để giới thiệu Văn Kiện của Bộ Giáo Lý Ðức Tin,  trình bầy lập trường của Giáo Hội Công Giáo,  đối với việc vài chính phủ trên thế giới chấp nhận,  trên bình diện  pháp lý, sự  kết hôn của hai người đồng tính.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page