Một Nhà Xuất Bản tại Ý phát hành

Toàn Tập Những Hiệp Ước

giữa Tòa Thánh Vatican và Các Quốc Gia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Nhà Xuất Bản tại Ý phát hành "Toàn Tập Những Hiệp Ước" giữa Tòa Thánh Vatican và Các Quốc Gia.

Tin Roma (Apic 24/07/2003): Nhà  Xuất Bản "Dehonia" tại Ý vừa phát hành một tập sách dày 2,500 trang, có tựa đề là  "Toàn Tập Những Hiệp Ước"  thu góp  tất cả những Hiệp Ước (Concordats) đã được ký kết giữa Tòa Thánh Vatican và Các Quốc Gia, trong vòng hai thế kỷ qua.

Tập Sách  được  ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh đề tựa,  và thu góp tất cả những bản văn chính thức, theo thứ tự thời gian, xác định những  tương quan  giữa Tòa Thánh và các Chính Phủ các Quốc Gia, trong hai thế kỷ qua. Văn kiện đứng đầu danh sách là Hiệp Ước (concordat)  được ký kết giữa Ðức Cố Giáo Hoàng Piô VII và Hoàng Ðế NAPOLEON  Ðệ Nhất.  Những văn kiện cuối cùng là những "Hiệp Ước" giữa Tòa Thánh và  các quốc gia tại Trung và Ðông Âu.

Ðặc biệt của "Toàn Tập Những Hiệp Ước"  nầy  là bản phân tích chủ đề nơi cuối sách. Bản Phân Tích Chủ Ðề cho phép người nghiên cứu so sánh những giải pháp khác nhau đã được áp dụng trong dòng thời gian cho cùng một vấn đề.

Trong lời đề tựa cho "Toàn Tập Những Hiệp Ước", ÐHY Sodano cầu chúc cho  Tập Sách góp phần làm cho người ta hiểu tốt hơn về sự dấn thân của Tòa Thánh, để cổ võ những con đường cộng tác mới với các quyền bính dân sự, và như thế,  trả lại cho Cêsar những gì thuộc về Cêsar, và yêu cầu Cêsar trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài."

Trong quá khứ, người ta đã bàn thảo nhiều về bản chất và sự thích hợp hay không thích hợp của những bản Hiệp Ước giữa giáo hội và thẩm quyền dân sự. Nhưng Công Ðồng Vaticanô II (1962- 1965) đã tái xác nhận nguyên tắc nầy là: Nếu cộng đồng chính trị và giáo hội, --- cả hai đều độc lập với nhau, mỗi bên  theo  lãnh vực riêng --- càng thực hiện công cuộc phục vụ cho tất cả mọi người dân, --- thì cả hai sẽ càng cộng tác với nhau, theo những cách thế phù hợp với những hoàn cảnh thời gian và nơi chốn.

Hiện tại, Tòa Thánh Vatican có liên lạc ngoại giao với 174 quốc gia trên thế giới, và với Liên Hiệp Châu Âu, cũng như với Hội Hiệp Sĩ  MALTA. Ngoài ra Tòa Thánh còn có liên lạc đặc biệt với Tổ Chức Giải Phóng Palestine, và tham dự vào những tổ chức liên chính phủ cấp quốc tế, hoặc cấp vùng.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page