Liên Hiệp Quốc Tế Các Ðại Học Công Giáo

họp nhau tại Ouganda Phi Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Hiệp Quốc Tế Các Ðại Học Công Giáo họp nhau tại Ouganda, Phi Châu.

Tin Ouganda, Entebbe (Apic 21/07/2003) - Từ ngày 22 tháng 7 năm 2003, Liên Hiệp Quốc tế Các Ðại Học Công Giáo, họp phiên họp Khoáng Ðại tại Ðại Học Các Vị Tử Ðạo Ouganda, tại thành phố Entebbe, Ouganda, bàn về chủ đề: "Những kỷ thuật mới và tiến bộ của nhân loại. Dấn Thân và Trách nhiệm của các Ðại Học Công Giáo."

Liên hiệp quy tụ 200 đại học công giáo trên thế giới và Phiên Họp khoáng đại của Liên Hiệp diễn ra theo ba giai đoạn, đi từ thực tại của hệ thống Ðại Học Công Giáo tại Phi Châu và cách cụ thể hơn, từ những đặc điểm của Ðại Học các Thánh Tử Ðạo Ouganda, một đại học tương đối còn trẻ,  vì chỉ được thành lập cách đây 10 năm, nhưng có sức cung cấp một chương trình rộng rãi trên bình diện giáo dục và phát triển, với sự cộng tác của cộng đồng địa phương.

Chủ đề thứ hai của phiên họp khoáng đại là "Những kỷ thuật mới trong ngành thông tin và truyền thông"; những phương tiện kỷ thuật mới nầy được xem như là cần thiết để phát triển, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra những loại trừ mới đối với những ai không thể xử dụng những kỷ thuật tân tiến mới nầy.

Giai đoạn cuối cùng của Phiên Họp Kháng Ðại khảo sát những vần đề liên quan đến lãnh vực kỷ thuật sinh học.

Thánh Lễ Khai mạc Phiên Họp Khoáng Ðại là do Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski, tổng trưởng bộ giáo dục công giáo của Tòa Thánh Vatican, chủ tế; và Thánh lễ Bế Mạc do Ðức Hồng Y Emmanuel Wamala, Tổng Giám Mục Kampala, chủ tế.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page