ÐTC tiếp riêng

Phu Nhân của Tổng thống Ðài Loan

 

ÐTC tiếp riêng Phu Nhân của Tổng thống Ðài Loan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp riêng Phu Nhân của Tổng thống Ðài Loan.

Tin Vatican (Ucan 22/07/2003) - Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2003, liền sau khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật với các tín hữu tại Castel Gandolfo, ÐTC đã tiếp riêng Phu Nhân của Tổng thống Ðài Loan, trong vòng 15 phút. Vì lý do sức khỏe, trong suốt buổi tiếp kiến, ÐTC Gioan Phaolô II ngồi nơi ghế và phu nhân tổng thống Ðài Loan  ngồi trên xe lăn. Bà trao cho Ðức Thánh Cha bức thư  tổng thống Ðài Loan chính thức chúc mừng trước ÐTC, nhân dịp kỷ niệm 25 năm kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Phu Nhân Tổng Thống Ðài Loan đã đến Roma hôm ngày 19 tháng 7 năm 2003, để viếng thăm chính thức Tòa Thánh Vatican trong vòng ba ngày. Tòa Thánh Vatican là quốc gia duy nhất tại Âu Châu còn giữ liên lạc ngoại giao trọn vẹn với Trung Hoa Dân Quốc, tức Ðài Loan. Nhân dịp nầy, Bà đã trao cho Tòa Thánh tấm ngân phiếu trị giá 100,000 mỹ kim, để góp vào quỹ Tòa Thánh trợ giúp cho nhân dân Iraq tái thiết sau chiến tranh.

Hiện nay, tuy liên lạc ngoại giao giữa Toà Thánh Vatican và Trung Hoa Dân Quốc, tức Ðài Loan, vẫn ở mức độ bình thường, nhưng Tòa Thánh chỉ bổ nhiệm một Vị Tham Biện, đại diện Tòa Thánh, làm việc tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Ðài Bắc, mặc dù  từ phía Ðài Loan, thì vẫn đặt  một vị Ðại Sứ  cạnh Tòa Thánh. Vị Ðại Sứ nầy tháp tùng bà Wu (Ngô Thục Trân), phu nhân Tổng Thống Ðài Loan, trong buổi tiếp kiến ÐTC hôm Chúa Nhật 20/07/2003. Hiện nay, mối liên lạc giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (Trung Hoa Lục Ðịa) vẫn còn nhiều vướng mắc, vì Trung Quốc vẫn còn yêu cầu Toà Thánh cắt đứt liên lạc với Ðài Loan thì mới mở lại liên lạc bình thường. Kể từ mùng 6 tháng Giêng năm 2000, khi Trung Quốc thiết lập năm vị giám mục mới cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc --- thường được hiểu là Giáo Hội quốc doanh --- mà không có phép của Tòa Thánh, và kế đó, vào ngày 1 tháng 10 cùng năm 2000, khi Tòa Thánh phong 120 vị thánh Tử  Ðạo Trung Hoa, tình trạng liên lạc giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trở nên xấu hơn.

Tháng 6 năm 2003, ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh, đã cho hãng tin UCA biết rằng "tình trạng liên lạc giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc" vẫn chưa được khai thông.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page