Nhật báo quan sát viên Roma

nhắc đến Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật báo quan sát viên Roma nhắc đến Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII.

Tin Roma (Apic 23/07/2003) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Ðức Lêô thứ XIII (20/07/1903 - 20/07/2003), nhật báo "Quan Sát Viên Roma", trong số phát hành ngày 23 tháng 7 năm 2003, đã đăng một bài ca ngợi Ðức Lêô thứ XIII, vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi, và của thông điệp "Tân Sự" về các vấn đề xã hội.

Nhật báo quan sát viên Roma, còn nhắc đến những "hồng ân huyền nhiệm" của Ðức Lêô XIII.  Ngài lên ngôi giáo hoàng ngày 3 tháng 3 năm 1878 và qua đời ngày 20 tháng 7 năm 1903, sau 25 năm thi hành chức vụ Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page