Các linh mục dòng Ðức Mẹ tại Ba lan

hy vọng Ðức Thánh Cha sẽ thánh hiến

một vương cung thánh đường mới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các linh mục dòng Ðức Mẹ tại Ba lan hy vọng Ðức Thánh Cha sẽ thánh hiến một vương cung thánh đường mới.

Warsava [CNS 22/07/2003] - Các linh mục dòng Marist tại Balan cho biết các ngài hy vọng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ đích thân thánh hiến một vương cung thánh đường mới vào năm 2004.

Cha Andrzej Pakula, bề trên của Dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm, nói rằng hồi tháng 12 năm 2002, ngài đã cho Ðức Thánh Cha xem hình của vương cung thánh đường và đã mời ngài đến thánh hiến ngôi thánh đường mới này.

Ðược biết Vương cung thánh đường Ðức Trinh Nữ Maria tọa lạc giữa làng Lichen và được xây cất theo khuôn mẫu của Vương cung Thánh Ðường Thánh Phêrô ở Roma. Các cột trụ trong vương cung thánh đường mới này được xem là cao nhứt thế giới và chuông trên tháp nhà thờ đứng hàng thứ ba về tầm cỡ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page