Một linh mục cổ võ tình liên đới

tại cọng hòa Benin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh mục cổ võ tình liên đới tại cọng hòa Benin.

New York [CNS 22/07/2003] - Một linh mục dòng Ðaminh hiện đang điều khiển một tổ chức phát triển tại cọng hòa Benin, Phi châu, nói rằng chỉ có tiến bộ khi nào dân chúng được cổ võ thực thi sáng kiến cá nhân, nhưng đồng thời vẫn có ý thức trách nhiệm xã hội.

Cha Godfrey Ubeti Nzamujo nói như sau: "Cả cá nhân chủ nghĩa lẫn xã hội chủ nghĩa đều sai. Ðiều chúng ta cần là tình liên đới, sự phát triển của cá nhân để phát triển cộng đồng".

Cha Nzamujo cho biết Benin đã không đi theo con đường này, nhưng sau giai đoạn xã hội chủ nghĩa, đất nước lại rơi vào tham nhũng. Năm 1985, cha Nzamujo đến thủ đô Benin và thiết lập một Trung tâm để dạy cho người dân một con đường khác. Ðó là con đường của sáng kiến cá nhân cộng với ý thức trách nhiệm xã hội.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page