Ðại hội truyền giáo toàn quốc tại Brasil

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại hội truyền giáo toàn quốc tại Brasil.

Belo Horizonte [Zenit 22/07/2003] - Giáo hội tại Brasil vừa kết thúc Ðại hội truyền giáo toàn quốc đầu tiên.

Cha Daniel Laghi, chủ tịch Hội giáo hoàng truyền giáo Brasil, đã cho biết rằng Ðại hội truyền giáo toàn quốc đầu tiên này được Hội đồng Truyền Giáo Toàn Quốc đề ra nhằm để nghiên cứu về sự đóng góp của Giáo hội tại Brasil cho Ðại hội truyền giáo Mỹ Châu lần thứ hai và Ðại hội truyền giáo Mỹ Châu Latinh lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Guatemala vào tháng 11 năm 2003.

Ðại hội truyền giáo toàn quốc Brasil đã chấm dứt hôm Chúa nhựt 20/07/2003 với sự có mặt của khoảng 400 tham dự viên gồm các thành viên của các hội đồng truyền giáo cấp giáo phận, các dòng tu và học viện trên toàn quốc.

Ðại hội đã tập trung nghiên cứu về hoạt động truyền giáo trong ba lãnh vực quan trọng  là nghèo đói, sự dị biệt và sự tử đạo.

Trong sứ điệp gởi cho Ðại hội, đức hồng y Crescenzio Sepe, tổng trưởng bộ Truyền Giáo đã nhắc lại Ðại hội truyền giáo Châu Mỹ Latinh lần thứ nhứt diễn ra tại Argentina hồi năm 1999. Ðức hồng y tổng trưởng bộ truyền giáo đã kêu gọi các Giáo hội tại Châu Mỹ hãy mở rộng hoạt động truyền giáo ra bên ngoài biên giới của lục địa.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page