Lễ phong chân phước

cho Mẹ Têrêxa Calcutta

sẽ được truyền hình đi khắp thế giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ được truyền hình đi khắp thế giới.

Vatican [Zenit 22/07/2003] - Lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ được truyền hình đi khắp thế giới.

Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội đã cho công bố các chương trình liên quan đến biến cố. Ðược biết lễ phong chân phứớc cho Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ diễn ra cùng ngày với việc mừng kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Theo chương trình, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành lễ tôn phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta vào sáng Chúa nhựt ngày 19/10/1003 tại quảng trường thánh Phêrô. Thánh lễ sẽ do Ðài Truyền Hình Ý RAI cùng với Trung Tâm Truyền hình của Vatican trực tiếp truyền đi khắp thế giới.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page