Tuần tĩnh tâm năm 2003

cho các linh mục trên khắp thế giới

tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuần tĩnh tâm năm 2003 cho các linh mục trên khắp thế giới tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức.

Vatican [Zenit 22/07/2003] - Nhân dịp năm Mân côi, Bộ Giáo sĩ sẽ tổ chức một cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục từ ngày 11 đến 15/10/2003 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, Pháp.

Trong thư mời gởi đến các linh mục trên khắp thế giới, đức hồng y Dario Castrillon, tổng trưởng bộ Giáo sĩ  cho biết rằng tuần tĩnh tâm này cũng muốn nói lên mối giây liên kết chặt chẽ giữa các linh mục và Vị Ðại Diện của Chúa Kitô, nhân dịp kỷ niệm 25 năm làm giáo hoàng của ngài.

Các linh mục được mời gọi đến Lộ Ðức để sống lại kinh nghiệm của các thánh tông đồ được ghi lại trong Sách Công Vụ Tông đồ, khi các ngài  "đồng tâm nhứt trí với nhau để cầu nguyện, cùng với các người phụ nữ và Mẹ của Chúa Giêsu".

Ðược đặt tên theo khẩu hiệu "Totus tuus" "Tất cả cho Mẹ" của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tuần tĩnh tâm dành cho các linh mục tại Lộ Ðức sẽ được khai mạc chiều ngày 11/10/2003 với cuộc rước kiệu đến Hang Ðá nơi Ðức Mẹ hiện ra và cầu nguyện với Ðức Mẹ.

Ðức hồng y Castrillon và Ðức Cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes và Lộ Ðức sẽ chào đón các tham dự viên. Thánh lễ trong Vương Cung Thánh đường Mân côi sẽ do đức hồng y Jean Marie Lustiger, tổng gíam mục Paris, chủ sự.

Vào Ngày Chúa Nhựt 12/10/2003, sẽ có cuộc rước kiệu đến Vương Cung Thánh Ðường Mân côi. Sau đó là giờ kinh sáng và suy niệm do đức tổng giám mục Csaba Ternyak, thư ký của Bộ Giáo Sĩ hướng dẫn. Ðức hồng y Castrillon sẽ chủ sự thánh lễ được trực tiếp truyền hình về Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma để các linh mục có thể nghe được sứ điệp của Ðức Thánh Cha vào giờ đọc kinh Truyền Tin.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page