Hội đồng các Giáo hội tại Zimbabwe

lên tiếng xin lỗi vì đã không góp phần

chận đứng bạo động

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội đồng các Giáo hội tại Zimbabwe lên tiếng xin lỗi vì đã không góp phần chận đứng bạo động.

Harare, Zimbabwe [CNS 21/07/2003] - Hội đồng các Giáo hội tại Zimbabwe đã lên tiếng xin lỗi dân chúng vì đã không tích cực trong việc chận đứng bạo động và tình trạng thiếu thực phẩm khiến gây ra đau thương và chết chốc cho nhiều người.

Trong một tuyên ngôn vừa mới được công bố, Hội đồng các Giáo hội tại Zimbabwe nói rằng, mặc dù chứng kiến cảnh bạo động, hãm hiếp, đe dọa, xách nhiễu và nhiều hình thức tra tấn khác đã tàn phá xứ sở, "Hội đồng đã không tích cực can thiệp để chận đứng làn sóng bạo động ấy". Tuyên ngôn cho biết "hiện nay những kẻ đã từng gây ra bạo động vẫn còn tự do".

Sau cuộc gặp gỡ thường niên hồi đầu tháng 7 năm 2003, các thành viên của Hội đồng các Giáo hội tại Zimbabwe đã xin lỗi dân chúng vì đã không tỏ ra tích cực đủ vào giữa lúc dân chúng đang nhìn vào Hội đồng để được hướng dẫn.

Ðược biết Hội đồng các Giáo hội Zimbabwe qui tụ 20 Giáo hội thành viên. Hội đồng giám mục Công giáo Zimbabwe chỉ có qui chế quan sát viên trong Hội đồng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page