Ðối thoại văn hóa là con đường

để tránh xung đột giữa các nền văn minh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðối thoại văn hóa là con đường để tránh xung đột giữa các nền văn minh.

Roma [Zenit 21/07/2003] - Ðức hồng y Paul Poupard, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, nói rằng đối thoại văn hóa và "tôn trọng người khác" là phương thế để tránh cuộc xung đột giữa các nền văn minh.

Phát biểu hôm thứ Sáu 18/07/2003, trong bài giảng Thánh Lễ do ngài chủ sự tại Vương Cung Thánh Ðường thánh Gioan Latêranô, nhân cuộc Hội Thảo quốc tế về mối quan hệ giữa "đại học và Giáo hội tại Âu Châu", Ðức hồng y Paul Poupard nói như sau: "chúng ta có thể tránh được cuộc xung đột giữa các nền văn hóa bằng cách cổ võ một cuộc đối thoại văn hóa đích thực dựa trên hiểu biết, tôn trọng người khác và vui sống với bản sắc văn hóa và tinh thần của mình."

Sau khi  nhấn mạnh đến chỗ đứng trọng tâm của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống kitô, đức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa kêu gọi mọi người "hãy suy nghĩ lại về cuộc sống mỗi ngày của mình trong môi trường đại học". Theo đức hồng y Paul Poupard, đại học là nơi để con người được đào luyện đầy đủ về nhân bản và được giáo dục nên người tự do cũng như  được huấn luyện về khả năng chuyên môn với tinh thần phê phán.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page