ÐTC nhấn mạnh đến tầm quan trọng

của kitô giáo trong việc xây dựng Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kitô giáo trong việc xây dựng Âu Châu.

Tin Vatican (Apic 20/07/2003) - Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Sân Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, vào Trưa Chúa Nhật 20 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến phần đóng góp quan trọng của kitô giáo vào việc xây dựng Châu Âu. ÐTC đã quả quyết như sau: "Ðức Tin Kitô đã nhào nắn nền Văn Hóa Châu Âu, và cùng đồng hành với lịch sử Âu Châu. Mặc cho những chia rẽ giữa Ðông và Tây, kitô giáo  đã trở thành tôn giáo của người dân Âu Châu. Kể cả vào thời cận đại và  ngày hôm nay nữa, ảnh hưởng của Kitô giáo vẫn còn thấy được, mặc cho hiện tượng trần tục hóa được phổ biến rộng và được phát triển mạnh,  Giáo Hội biết rõ rằng quan tâm của mình đối với Châu Âu phát sinh từ chính sứ mạng của Giáo Hội. Là kẻ thừa hưởng  Phúc Âm Chúa, giáo hội cổ võ những giá trị làm cho nền văn hóa Âu Châu được đánh giá cao khắp  nơi."

Ðối với ÐTC Gioan Phaolô II, phần gia tài văn hóa kitô nầy không thể bị tiêu tán đi, và Âu Châu phải được xây dựng "nhờ việc phục hưng những gốc rễ kitô của mình".

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page