Tường Trình của

Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm

về những hoạt đông bác ái

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Trình của Hội Ðồng Tòa Thánh  "Ðồng Tâm" về những hoạt đông bác ái của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (VIS 17/07/2003) - Thứ Năm, 17 tháng 7 năm 2003, Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm", đã công bố những hoạt động từ thiện của ÐTC, trên khắp thế giới, trong năm 2002, và cho biết  tổng số tiền trợ giúp của ÐTC cho các quốc gia bị thiên tai và chiến tranh, cũng như cho công cuộc phát triển con người tại những quốc gia nghèo. Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" là cơ quan chính,  đặc trách  điều hành "sinh hoạt từ thiện bác ái và trợ giúp phát triển con người" của Ðức Thánh Cha.

Tổng cộng, Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, trong năm 2002, đã phân phối  1, 917,700 mỹ kim, để giúp cho các nạn nhân của thiên tai, nạn khủng bố và chiến tranh.

Số tiền trợ giúp cho Thánh Ðịa và cho những nạn nhân của khủng bố và chiến tranh, đến từ quỹ thu được trong Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện, được  tổ chức hôm ngày 14 tháng 12 năm 2001.

Sỡ dĩ ÐTC Gioan Phaolô II có thể thi hành những việc trợ giúp bác ái và phát triển  như  thế, là nhờ lòng quảng đại của nhiều tín hữu khắp nơi.

Ngoài số tiền do Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm phân phối, Hoạt Ðộng trợ giúp phát triển của ÐTC còn được thực thi qua "Quỹ Sahel" và Quỹ "Phát triển các Dân Tộc".  "Quỹ Sahel" được  ÐTC thành lập vào năm 1984 để trợ giúp cho các quốc gia quanh vùng sa mạc Sahara, Phi Châu. Tháng Hai năm 2003, Ban Quản Trị của Quỹ Sahel đã duyệt và chấp thuận trợ cấp cho 233 dự án phát triển, với tổng cộng số tiền lên đến 2,354,894 đồng EURO.

Quỹ "Phát Triển Các Dân Tộc" được ÐTC Gioan Phaolô II thành lập  ngày 22 tháng 2 năm 1992, nhân dịp lễ Kỷ Niệm 500 năm công cuộc Truyền Giáo tại Châu Mỹ LaTinh, để trợ giúp phát triển cho những cộng đồng  các sắc dân thiểu số, và những cộng đoàn dân lai Phi-Mỹ Châu, sinh sống nơi miền quê tại các quốc gia Châu Mỹ LaTinh và vùng Ðảo Carribê. Quỹ nầy đã duyệt qua 300 dự án và đã cháp thuật trợ giúp cho 223 dự án, với tổng cộng số tiền là 1,895,300 đồng euro. Quỹ "Phát Triển Các Dân Tộc", mang tên  từ  Thông Ðiệp "Phát triển các dân tộc" của Ðức Phaolô VI, và muốn thực hiện ước mơ của Ðức Phaolô VI cho công cuộc phát triển các dân tộc.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page