Tòa Thánh công bố chủ đề

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha

cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình

mùng 1 tháng Giêng năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh công bố chủ đề Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình mùng 1 tháng Giêng năm 2004.

Tin Vatican (Vat., Apic 17/072003) - Hôm thứ năm 17 tháng 7 năm 2003, Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã cho biết chủ đề Sứ Ðiệp của ÐTC cho ngày Quốc tế Hòa Bình mùng một tháng Giêng năm 2004, sẽ là: "Công Pháp Quốc tế, một con đường phục vụ cho nền Hòa Bình".

Thông báo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh giải thích lý do của chủ đề được chọn  như sau: "Tòa Thánh muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Công Pháp Quốc tế, để bảo đảm cho những tương quan quốc tế  được duy trì mục tiêu cổ võ nền Hòa Bình giữa các dân nước. Cuộc chiến mới đây tại Iraq đã cho ta thấy tính cách mõng dòn của công pháp quốc tế, nhất là trong những gì liên quan đến sinh hoạt của Liên Hiệp Quốc."

Ðối với Tòa Thánh, nếu nhân loại không thành công thiết lập cho mình những cơ chế thật sự hữu hiệu để đối đầu với tai ương chiến tranh, thì có nguy hiểm là sức mạnh sẽ thắng thế trên quyền lợi. Mục tiêu  nhắm đến là phải làm sao ngừa trước những cuộc xung đột, mà không cần đến vũ khí, nhưng nhờ qua những cách thức và những cơ cấu, có khả năng bảo đảm sự công bằng, vừa triệt tiêu những nguyên nhân làm cho những cuộc xung đột có thể xảy ra.

Thông báo của Tòa Thánh còn giải thích tiếp như sau: thế giới ngày nay hơn bao giờ hết, cần sống một tinh thần đã được canh tân và đích thực về sự hợp pháp quốc tế: ngày Quốc Tế Hòa Bình  năm 2004  nhắm cống hiến sự đóng góp của Giáo Hội trong viễn tượng vừa nói trên.

Thông báo của Tòa Thánh còn trích lại vài lời quan trọng ÐTC đã nói trong dịp tiếp Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh, ngày 13 tháng Giêng năm 1997, số 4, như sau: "Công Pháp Quốc Tế  đã là "công pháp" của chiến tranh và hòa bình. Tôi nghĩ rằng công pháp nầy càng ngày càng được  mời gọi hãy trở thành chỉ điều nầy mà thôi:  là "công pháp quốc tế  của Hòa Bình", được quan niệm trong tương quan với sự công bằng và tình liên đới".

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page