Giáo Hội là Thánh Thiện

và là Mẹ của các dân tộc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội là Thánh Thiện và là Mẹ của các dân tộc.

Tin Vatican (Vis 16/07/2003) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 7 năm 2003, diễn ra --- không phải tại Quảng Trường Thánh Phêrô,  hay trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI,  ở Roma, --- nhưng  tại  Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích Ca Vịnh nơi chương cuối cùng của Sách Tiên Tri Isaia (Is 66, 10-14), nói lên "Niềm Vui và sự An ủi trong Thành của Thiên Chúa". Ca Vịnh nầy được dùng trong giờ Kinh Sáng thứ Năm tuần IV.

ÐTC đã giải thích như sau: "Ca  Vịnh  trích từ sách Tiên Tri Isaia mà chúng ta vừa đọc lại hôm nay, mời gọi chúng ta hãy vui mừng lên, vì sức sống mới trở lại với thành Giêrusalem. Sau thời gian bị thử thách và lưu đày bên Babylon, Giêrusalem trở thành  như Người Mẹ  tiếp đón các con cái mình  và cung cấp cho các con cái mình tràn đầy sự sung túc, trở  nên "thành của hòa bình" và thịnh vượng. Vì thế dân Israel vui mừng lên, vì họ tin tưởng vào Thiên Chúa, Ðấng an ủi và nuôi sống họ, như người Mẹ  đối với các con cái mình.  Giêrusalem là hình ảnh của Giáo Hội, thánh thiện và tinh tuyền. Ðối  với chúng ta, Giáo Hội    người Mẹ, nuôi sống các con cái mình bằng Lời Chúa và bằng các bí tích. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội được luôn trung thành với Chúa.

Vì thứ Tư  16 tháng 7 năm 2003, là ngày lễ Phụng Vụ Kính Ðức Bà Núi Carmêlô, nên trong lời chào bằng tiếng BaLan  và tiếng Ý, ÐTC đã bộc lộ cho các tín hữu biết  lòng sùng mộ của ngài đối với Ðức Mẹ, qua việc mang "Áo Ðức Bà Carmêlô" từ thời niên thiếu. ÐTC đã nói như sau: "Cha xin chào những anh chị em đồng hương BaLan hiện diện nơi đây. Hôm nay là ngày lễ Phụng vụ Kính Ðức Bà núi Carmêlô. Lễ mừng nầy rất thân thiết cho tất cả những ai có lòng sùng mộ Ðức Bà Núi Carmêlô. Cha đây cũng vậy; ngay từ thời niên thiếu, cha đã mang "áo Ðức Mẹ" và tin tưởng đến ẩn náo dưới sự bảo vệ của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Cha cầu chúc cho Áo Ðức Bà Núi Carmêlô nầy  trợ giúp và bảo vệ tất cả, nhất là những ai trung thành mang lấy Áo nầy,  lúc gặp nguy hiểm; ước chi "Áo Ðức Bà" nầy  là dấu ấn hòa bình và dấu chỉ cho sự che chở của Mẹ Maria. Cha khuyến khích chúng con năng đến với Mẹ Maria và gặp được nơi mẫu gương Mẹ  niềm hứng khởi và sự hướng dẫn an toàn. Cha khuyến khích anh chị em khẩn cầu Mẹ luôn: xin Mẹ năng đỡ ủi an và ban cho anh chị em niềm hy vọng.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page