ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

đưa Chúa Kitô trở lại đời sống Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi đưa Chúa Kitô trở lại đời sống Âu Châu.

Tin Vatican (VIS 13/07/2003) - Trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Sân trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói về tương lai của Âu Châu, một tương lai dường như không còn nhớ đến những giá trị kitô và xem ra có nhiều lo sợ.

ÐTC đã nói như sau: "Trong giây phút lịch sử nầy, trong đó tiến trình quan trọng để hiệp nhất Âu Châu đang diễn ra nhờ qua việc nới rộng Liên Hiệp Âu Châu  với những quốc gia thành viên mới, Giáo Hội nhìn về Ðại lục nầy với tâm tình yêu mến. Có những bóng tối pha vào với những điểm sáng. Một sự đánh mất  ký ức kitô  đi kèm với một nỗi lo sợ nào đó trước tương lai". ÐTC lưu ý đến việc lan rộng chủ nghĩa cá nhân và việc càng ngày càng yếu đi tình liên đới giữa con người với nhau, và sự mất đi niềm hy vọng; gốc rễ của những tiêu cực vừa nói là cố gắng tạo ra một quan niệm về con người không có Thiên Chúa và Chúa Kitô. Những quyền lợi của con người gặp nguy hiểm bị mất đi nền tảng, vì bị xói mòn bởi chủ nghĩa tương đối và duy lợi.

 ÐTC cũng nhắc đến Tông Huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Giáo Hội tại Âu Châu" và quả quyết rằng con người đang hết sức cần đến Chúa Giêsu Kitô, --- Ðấng xem ra như  đang biến dần dần khởi cuộc sống Châu Âu --- trong thời điểm của những điều không chắc chắn nghiêm trọng, trên bình diện văn hóa, nhân luận, luân lý và thiêng liêng. Nền Văn Hóa Âu Châu cho chúng ta cảm tưởng đang xảy ra một hiện tượng "âm thầm chối đạo" nơi những con người sống như thể không có Thiên Chúa. Vì thế, khắp nơi Âu Châu, bên Ðông cũng như bên Tây, càng lúc càng cần đến niềm hy vọng, để có thể mang đến  ý nghĩa cho cuộc sống và cho lịch sử, và để cùng nhau tiến bước. Và chỉ mình Chúa Kitô mới có thể mang đến cho con người niềm hy vọng nầy.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page