Những Ðoạn Tài Liệu Quan Trọng

về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội

được đưa lên trang Ðiện Tử (WEB)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Ðoạn Tài Liệu Quan Trọng về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội được đưa lên trang Ðiện Tử (WEB).

Tin Roma (Zenit 11/07/2003) - Những đoạn văn quan trọng của quyền Giáo Huấn về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, --- trước đây đã được tuyển chọn và xếp đặt theo một  hệ thống trong tập sách đã được Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình xuất bản vào tháng Tư năm 2000, --- nay được đưa vào Trang Ðiện Tử, có thể được truy cập qua Internet.

Tuyển Tập về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội đã được xuất bản nầy, có tựa đề là: "Chương Trình Xã Hội, Tuyển Tập Những Bản Văn của Quyền Giáo Huấn". Trước khi qua đời, Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, --- lúc đó là chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, --- đã bày tỏ ước mong Tuyển Tập  Tài Liệu nầy được phổ biến trên Trang Ðiện Tử (WEB), để giúp cho nhiều người khắp nơi trên thế giới, có thể tham khảo dễ dàng hơn. Tuyển Tập "Chương Trình Xã Hội" trích các đoạn văn quan trọng từ 75 tài liệu của quyền Giáo Huấn Giáo Hội, bắt đầu từ  giáo huấn của Thánh Clementê  giáo hoàng và Thánh Augustinô, cho đến những Văn Kiện của các vị giáo hoàng thời cận đại như Ðức Lêo XIII và những vị giáo hoàng của thế kỷ thứ 20-21. Các đề tài được chọn nói lên mọi khía cạnh của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Và Tuyển Tập nầy đã được xuất bản bằng các thứ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Ý và tiếng BaLan. Trong lần giới thiệu Tuyển Tập cho giới báo chí vào năm 2000, Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói như sau:"Tuyển Tập Tài Liệu nầy là dụng cụ tốt nhất cho những ai muốn tham khảo trực tiếp với những nguồn tài liệu của quyền Giáo Huấn, vừa  đồng thời là một trình bày có hệ thống về giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo".

Ðịa chỉ  Trang Ðiện Tử về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội như sau: www.thesocialagenda.com hoặc www.thesocialagenda.org

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page