Linh Mục người Ái Lên Cha Shay Cullen

được trao giải thưởng Caritas Thụy Sĩ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục người Ái Lên, Cha Shay Cullen, được trao giải thưởng "Caritas Thụy Sĩ".

Tin Thuy Sĩ (Apic 10/07/2003) - Hôm thứ Năm 10 tháng 7 năm 2003, tại Lucerne, "Giải Thưởng Caritas Thụy Sĩ" đã được trao cho linh mục người Ái-Lên, cha Shay Cullen,  vì sự dấn thân của cha, từ năm 1969 đến nay, chống lại nạn buôn bán người  và nạn mãi dâm trẻ vị thành niên, tại Philuậttân.

Cha Shay Cullen đã thành lập một Trung Tâm Phục Hồi, dành cho các trẻ nữ, nạn nhân của lạm dụng tính dục. Nhờ Trung Tâm nầy, các trẻ vị thành niên được trợ giúp để vượt qua cơn khủng hoảng, và được huấn luyện nghề nghiệp để bảo đảm cho tương lai tốt đẹp hơn. Giải Thưởng Cartias Thụy Sĩ  là một số tiền 10,000 đồng quan Thụy Sĩ. Và Cha Shay Cullen cũng được đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình năm 2003. Từ nay, giải thưởng "Caritas-Thụy Sĩ" sẽ được trao hằng năm, cho những ai dấn thân đặc biệt vào những lãnh vực xã hội, chẳng hạn như trong lãnh vực cộng tác vào công cuộc phát triển, hay sự thông cảm giữa các nền văn hóa.

Phát biểu trong  lễ trao giải thưởng cho Cha Cullen, Bà Cố Vấn Quốc Gia Rosmarie Zapfl, đã nhấn  mạnh đến sự cần thiết của cuộc tranh đấu trong lãnh vực chính trị, nhằm phục vụ cho những quyền lợi của các thiếu niên.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page