Nhật  báo Quan Sát Viên Roma

khen ngợi vị sáng lập

Ngày Quốc Tế Người Phong Cùi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật  báo Quan Sát Viên Roma khen ngợi vị sáng lập Ngày Quốc Tế Người Phong Cùi.

Tin Vatican (Apic 10/07/2003) - Nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm ngày Sinh của Ông Raoul Follereau, vào ngày 17 tháng 8 năm 2003 (Raoul Foolereau 17/08/1903 - 17/08/2003), Nhật Báo Quan Sát Viên Roma, ấn bản Pháp ngữ, số phát hành ngày 10 tháng 7 năm 2003, đã nói về Ông Raoul Follereau, nơi trang đặc biệt có chủ đề: "Cần Khẩn Thiết chiến đấu chống bệnh phong cùi".

Nhật Báo trích lại  câu nói quan trọng của Ông Raoul Follereau, --- vị sáng lập "Ngày Quốc Tế Người Phong Cùi" --- như sau: "Cho mà không có tình thương yêu đi kèm, là một sự xúc phạm". Ông Raoul Foolereau sinh tại Nevers bên Pháp, ngày 17 tháng 8 năm 1903. Trước đây người ta đã dự trù là vào năm 2000, sẽ không còn bệnh phong cùi nữa. Tuy nhiên, sau 50 năm cử hành Ngày Quốc Tế  Người Phong Cùi, không những bệnh phong cùi không biến mất, mà còn có thêm 700,000 trường hợp  bị khám phá  có bệnh.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page