ÐTC Gioan Phaolô II rời Ðiện Vatican

ra cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II rời Ðiện Vatican ra cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo.

Tin Vatican (Vat.10/07/2003) - Sáng thứ Năm, mùng 10 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã rời điện Vatican, để ra cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, trong suốt mùa Hè năm 2003.

Những cuộc tiếp kiến tư và đặc biệt đều bị ngưng lại. Và buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hằng tuần, thì sẽ được tổ chức lúc 10.30 sáng, nơi sân của Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo. Và kể từ chúa nhật 13 tháng 7 năm 2003,  ÐTC sẽ đọc kinh truyền tin trưa, với các tín hữu, từ Bao Lơn Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, với phần âm thanh được chuyển về Quảng Trường Thánh Phêrô, ở Roma, để cho các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường, cũng được hiệp thông cầu nguyện với ÐTC.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page