Bài Huấn Ðức của ÐTC

sáng thứ Tư hằng tuần (9/07/2003)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Huấn Ðức của ÐTC sáng thứ Tư hằng tuần (9 tháng 7 năm 2003).

Tin Vatican (Vat. 9/07/2003) - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 7 năm 2003, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ngỏ lời với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích thánh vịnh 142, được dùng trong Kinh Sáng thứ Năm tuần thứ  IV. ÐTC gọi thánh vịnh 142 là "một trong những thánh vịnh bày tỏ tâm tình thống hối", và lưu ý là thánh tông đồ Phaolô đã thường trích dẫn thánh vịnh nầy trong thơ Galata (2,16) và thơ Roma (3, 20), để trình bày giáo lý của ngài về tội lỗi và ân sũng. Phụng Vụ giờ kinh Sáng sử dụng Thánh Vịnh nầy như là lời hứa sống trung thành và khẩn xin Thiên Chúa trợ giúp, vào lúc bắt đầu ngày mới. "Lạy Chúa, từ sáng sớm xin hãy làm cho con được cảm nghiệm ân sủng Chúa, bởi vì con tin cậy ở  nơi Ngài." (câu 8, thánh vịnh 142).

Sau bài huấn đức bằng tiếng Ý, ÐTC tóm lại bằng tiếng Pháp như sau: "Thánh Vịnh 142 nói lên lo âu của con người, khi cảm thấy dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên, giữa cơn thử  thách, trong cảnh  tuyệt vọng, tác giả thánh vịnh cầu nguyện cùng Thiên Chúa với lòng tín thác. Tác giả thánh vịnh xin Thiên Chúa soi sáng, phù trợ để có thể tuân theo thánh ý Chúa, và như thế  được hướng đến niềm hy vọng. Phần chúng ta cũng thế, nhờ lời cầu nguyện, chúng ta hãy xin Chúa làm cho ý chí chúng ta được hòan toàn kết hợp với thánh ý Cha trên trời, để lãnh nhận từ ngài tình thương và sự sống, để nhờ ngài mà được hướng dẫn đến niềm vui thật  sự.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page