ÐHY  Ignacio Velasco Garcia

TGM CARACAS, VENEZUELA

qua đời vào sáng thứ Hai mùng 7/07/2003

hưởng  thọ 74 tuổi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY  Ignacio Velasco Garcia, TGM CARACAS, VENEZUELA, qua đời vào sáng thứ Hai mùng 7 tháng 7 năm 2003,  hưởng  thọ 74 tuổi.

Tin Caracas , Venezuela (Apic 7/07/2003) - ÐHY Ignaxiô Velasco Garcia, Tổng Giám Mục Caracas, Venezuela, đã qua đời sáng sớm thứ Hai, ngày 7 tháng 7 năm 2003, hưởng thọ 74 tuổi. Như thế, cộng đoàn những vị Hồng Y  của châu mỹ latinh chỉ còn chiếm khoảng 20% tổng số các vị Hồng Y có quyền bỏ phiếu, trong trường hợp có Mật Viện bầu  vị giáo hoàng mới.

Trong điện thư chia chia buồn gởi đến Vị giám quản tông tòa Caracas,  ÐTC Gioan Phaolô II đã gọi Ðức Cố Hồng Y là một "chủ chăn nhiệt thành và tận tụy", và khen ngợi sự thận trọng và đức bác ái mục vụ của Ðức Cố Hồng Y, TGM Caracas, thuộc dòng Don Bosco, và đã được ÐTC phong tước hồng y năm 2001.

ÐTC đã nói như sau: "Công việc thi hành tác vụ, --- cách quảng đại và nhiệt thành, trước hết như là tu sĩ dòng Don Bosco và là nhà giáo dục giới trẻ, rồi như là linh mục, và cho đến khi được gọi làm chủ chăn của cộng đoàn quan trọng nầy, --- nói lên sự tận tụy to lớn của Ðức Cố Hồng Y cho công cuộc Rao giảng Phúc âm, vừa làm chứng cho tình thương sâu xa của ngài đối với Giáo Hội".

Với cái chết của ÐHY Ignaxio Antonio Velasco Garcia, Giáo Hội tại Venezuela không còn vị Hồng Y nào dưới  80 tuổi.  Hiện nay, có 12 quốc gia Châu Mỹ LaTinh có ít nhất một vị Hồng Y còn quyền bầu giáo hoàng. Hồng Y Ðoàn hiện nay còn 166 vị, trong số nầy chỉ còn 109 vị dưới 80 tuổi.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page