Ðức Hồng Y Corrado Bafile, người Italia

mừng sinh nhật 100 tuổi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Corrado Bafile, người Italia, mừng sinh nhật 100 tuổi.

Tin Roma (Apic 3/07/2003) - Ðức Hồng Y Corrado Bafile, người Italia, người cao tuổi nhất trong hồng y đoàn hiện nay, đã mừng sinh nhật 100 tuổi, hôm thứ sáu, mùng 4 tháng 7 năm 2003. ÐHY đã đóng vai trò quan trọng trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh trong thời thế chiến thứ hai và trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" giữa hai khối Hoa Kỳ và Liên Xô.

Sinh ngày 4 tháng 7 năm 1903, ÐHY đã được thụ phong linh mục lúc được 33 tuổi. Sau đó,  ngài  vào Trường Ngoại Giao của Tòa Thánh, và phục vụ tại Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh vào năm 1939, lúc thế chiến thứ hai vừa bùng nổ. Và ÐHY đã phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh trong gần 20 năm.

Năm 1956, ngài được sai đến Budapest, bên Hungari, và bốn năm sau, tức  năm 1960,  ngài được cử làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Berlin.

Bức tường chia đôi thành phố Berlin được xây lên, chỉ vài tháng sau khi ÐHY Corrado Bafile --- lúc đó là Sứ Thần Tòa Thánh --- đến Berlin. Với tư cách Sứ Thần Tòa Thánh, ÐHY đã tham dự  các khóa họp của Công Ðồng Vatican II. Năm 1975, Ðức Phaolô VI gọi  Ðức TGM Corrado Bafile Sứ Thần Tòa Thánh về Roma, và sau đó phong tước Hồng Y. Với tư cách Hồng Y, ngài đã tham dự hai Mật Viện bầu giáo hoàng trong cùng năm 1978;  trước hết là Mật Viện bầu giáo  hoàng  Gioan Phaolô I ; rồi đến Mật Viện bầu đức Gioan Phaolô II.  Năm 1980, ÐHY Corrado Bafile được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Trưởng  bộ Phong Thánh, cho đến khi nghỉ hưu theo giáo luật.

Mừng thọ 100 tuổi, ÐHY Corrado Bafile, hiện là vị Hồng Y cao niên nhất trong số các Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo.

Hồng Y đoàn hiện nay có 167 vị,  trong số nầy  có 57 vị đã trên 80 tuổi, không còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng nữa.

Hai vị Hồng Y trẻ nhất trong Hồng Y đoàn hiệm nay, là Ðức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám Mục Sarajevo, và Ðức Hồng Y Christoph Schoenborg, Tổng Giám Mục Viena, Áo Quốc. Cả hai vị năm nay (2003) được 58 tuổi.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page