Ðức Tổng Giám Mục Milanô

khen ngợi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

là nhà kiến trúc Châu Âu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Milanô khen ngợi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là "nhà kiến trúc Châu Âu".

Tin Roma (Apic 3/07/2003) - Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, TGM Milanô, miền Bắc Italia, đã gọi ÐTC Gioan Phaolô II là  "nhà kiến trúc của Âu Châu mới"; ÐHY đã  phát biểu như vậy, trong khi tham dự Ðại Hội do Bộ Ngoại Giao Ý tổ chức tại  Strasbourg, về tài "Ðức Gioan Phaolô II người Cha của Âu Châu". ÐHY đã nói như sau: "Lời nói của Ðức Thánh Cha, --- lời tiên tri đích thực cho đại lục chúng ta, --- yêu  cầu chúng ta xây dựng Âu Châu với những viên gạch của lương tâm con người, được nung đốt trong lửa Phúc Âm và được liên kết lại chung với nhau bởi mối giây tình yêu thương vững mạnh, hoa trái của tình yêu đối với Thiên Chúa."

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page