ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

canh tân hoạt động truyền giáo tại Ấn Ðộ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi canh tân hoạt động truyền giáo tại Ấn Ðộ.

Tin Vatican (VIS 3/07/2003) - Thứ năm, mùng 3 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến nhóm 19 vị Giám Mục Ấn Ðộ, từ ba giáo tỉnh Bangalore, Hyderabad và VISAKHAPATNAM, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.  Lưu ý cuộc tiếp kiến  vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 2003, đúng ngày lễ trọng kính thánh Tông Ðồ Tôma,  vị thánh được tín hữu Công Giáo Ấn Ðộ tôn kính, ÐTC  nhắc mọi thành phần Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ  về  ơn gọi  thực hiện  "công cuộc rao giảng phúc âm" và  "canh tân hoạt động truyền giáo". Việc Hiểu đúng mối tương quan giữa văn hóa và Ðức Tin, là điều hết sức quan trọng để công cuộc  rao giảng phúc âm được  hữu hiệu. ÐTC biết rõ đất nước Ấn Ðộ có  nhiều truyền thống văn hóa, tôn giáo, triết lý phong phú, nên ngài lưu ý rằng "bất cứ thần học nào về Truyền Giáo mà cất bỏ đi  lời mời gọi trở lại với Chúa Kitô và chối bỏ sự  biến đổi nền văn hóa như hậu quả của việc việc trở lại nầy, thì không trình bày đúng thực tại Ðức Tin." ÐTC  xác định thêm cách rõ ràng như sau: "Vì thế, chúng tôi tái khẳng định rằng công cuộc đối thoại liên tôn không thay thế cho "sứ mạng truyền giáo" (missio ad gentes), nhưng đúng hơn là một phần của công cuộc truyền giáo. Cần phải lưu ý rằng những giải thích có tính cách tương đối hóa về sự đa diện tôn giáo, --- cho rằng đức tin kitô cũng không khác gì với mọi niềm tin khác --- những giải thích như thế sẽ làm cho Kitô giáo mất đi nội dung chính yếu của nó, là Chúa Kitô. Một Ðức Tin mà không tin nhận Chúa Giêsu Kitô như là Ðấng Cứu Thế Duy Nhất, thì không còn là Ðức Tin Kitô nữa."

Sau đó, ÐTC cũng nhắc đến những yếu tố tiêu cực và tích cực --- những bóng tối và ánh sáng --- của Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ; những điểm tích cực đó là có nhiều người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội,  tỷ lệ cao những tín hữu tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, Việc càng ngày càng có nhiều giáo dân tham gia vào sinh hoạt phụng vụ, và những dấu chỉ cho thấy sự "tăng trưởng và trưởng thành" các giáo phận qua con số những linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên dấn thân. Và trong số những điểm tiêu cực, hay dứng hơn --- đây là những thách thức mà giáo hội phải đương đầu --- ÐTC nhắc đến việc đánh giá sâu xa hơn về Bí Tích Hòa Giải, và việc  cần chuẩn bị hôn nhân đầy đủ cho những ai sắp lãnh nhận bí tích nầy.

Cuối cùng, ÐTC nhắc đến vai trò hiệp nhất của giám mục như sau:

"Mỗi người chư huynh là đấu chỉ hữu hình và là nền tảng cho sự hiệp nhất tại giáo hội địa phương của chư huynh. Cùng với Ðức Giáo Hoàng, tất cả các giám mục cho thấy  hình ảnh của  toàn thể Giáo Hội, trong mối dây liên kết của hòa bình, tình thương yêu và sự hiệp nhất. Vì thế, cá nhân một vị giám mục không bao giờ nên đươc xem như là vị đại diện của một nhóm xã hội hay ngôn ngữ riêng biệt, nhưng cần phải được nhìn nhận như là "người kế vị các tông đồ", với sứ mạng lãnh nhận từ Chúa."

 

(ÐTD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page