ÐTC kêu gọi Hòa Bình

cho các quốc gia Châu Phi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi Hòa Bình cho các quốc gia Châu Phi.

Tin Vartican (VIS 2/07/2003) - Sáng thứ Tư mùng 2 tháng 7 năm 2003, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ thứ Tư hằng tuần, vào lúc 10.30 sáng, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp tục đề tài  giải thích các Thánh Vịnh và Các Bài Vịnh Ca được dùng trong Giờ Kinh Phụng Vụ.

ÐTC giải thích thánh vịnh 145: "Phúc cho kẻ đạt niềm hy vọng nơi Chúa". Thánh Vịnh nầy được dùng trong giờ Kinh Sáng, thứ Tư tuần thứ IV. ÐTC đã nói rằng: thánh vịnh 145 mà chúng ta vừa nghe qua là bài ca  "alleluia", bài ca  đầu tiên trong số năm (05)  bài kết thúc toàn tập Thánh Vịnh. Ðây là bài ca chúc tụng Thiên Chúa vào buổi sáng; và chóp đỉnh của bài ca chúc tụng nầy lời công bố  chủ quyền của Thiên Chúa trên lịch sử nhân loại. Cuối thánh vịnh 145 nầy - nơi câu 10 - tác giả tuyên xưng: Thiên Chúa là đấng ngự trị mãi mãi muôn đời. Hệ luận được rút ra từ  lời chúc tụng và tuyên xưng trên là sự thật quả quyết rằng con người chúng ta không bị bỏ rơi,  rằng những biến cố trong cuộc đời chúng ta, không bị kiềm chế bởi định mệnh hoặc bởi sự  vô trật tự. ÐTC nói tiếp như sau:

"Thiên Chúa là Ðấng tạo thành trời đất, là Ðấng trung thành gìn giữ giao ước liên kết ngài với Dân được ngài chọn, là Ðấng thi hành công bằng để bênh đỡ kẻ bị áp bức, ban bánh ăn nâng đỡ những ai bị đói và giải phóng những người bị cầm tù. Chính Ngài là đấng mở mắt kẻ mù lòa, nâng dậy kẻ bị té ngả, yêu thương người công chính, bảo vệ kẻ ngoại kiều, nâng đỡ kẻ mồ côi và người nữ  góa bụa. Ngài là đấng đảo ngược đường lối của kẻ gian ác, và làm chủ trên tất cả mọi vật  mọi thời. Ðó là 12 đặc tính thần học - con số 12 nói lên sự trọn vẹn - trình bầy cho chúng ta sự trọn vẹn của hành động Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là Ðấng Cai Trị xa rời các tạo vật của ngài, nhưng có liên hệ với lịch sử, như là Ðấng tranh đấu cho công bằng,  đứng về phía của kẻ thấp hèn nhất, những nạn nhận, những kẻ bị áp bức."

Trước một vì Thiên Chúa như vậy, con người có thể có một trong hai thái độ: hoặc ỉ lại vào kẻ quyền thế, sống theo sự ích kỷ và kiêu ngạo, hoặc sống đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa: "Phúc thay cho kẻ được Thiên Chúa của Giacốp trợ giúp, cho kẻ đặt niềm hy vọng vào Chúa."

Vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC lên tiếng kêu gọi Hòa Bình cho Phi Châu, với những lời như sau:

"Với niềm đau buồn sâu xa, tôi theo dõi những biến cố bi thãm tại quốc gia Liberia và tại miền bắc  Uganda. Tôi xin kêu gọi tất cả mọi người hãy dấn thân làm sao ngõ hầu những dân tộc Phi Châu đáng mến nầy có thể gặp lại Hòa Bình và an ninh, và không bị mất đi tương lai mà họ có quyền hưởng. Tôi cũng nói lên sự gần gủi với các giáo hội địa phương, đang bị thương tổn nhiều nhân sự và công việc. Tôi khuyến khích các vị chủ chăn và tất cả các tín hữu hãy can đảm và giữ vững niềm hy vọng".

 

(ÐTD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page