Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục Thái Lan

Về Những Vấn Ðề Của Phụ nữ

Thúc Giục Chấm Dứt Việc Xúc Phạm

Và Khuynh Hướng Chống Lại Phụ Nữ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục Thái Lan Về Những Vấn Ðề Của Phụ nữ, Thúc Giục Chấm Dứt Việc Xúc Phạm Và Khuynh Hướng Chống Lại Phụ Nữ.

Bangkok, Thái lan (Zenit 16/03./2003) - Chủ tịch  ủy ban giám mục Thái Lan về những vấn đề của phụ nữ,  nói rằng "người Công giáo phải làm sao để loại bỏ bạo động và kỳ thị chống lại phụ nữ."

Trong thư  mục vụ gởi đến người Công giáo Thái lan, Ðức Cha Lawrence Thienchai Samnchit của giáo phận Chan-tha-buri  đã trích dẫn tông thư hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu -- "Giáo hội tại Á châu," --- nhắc lại rằng, "điều kiện của người phụ nữ tại Á châu vẫn còn nhiều vấn đề nghiêm trọng."

Ðức Cha viết, "sự phân biệt và bạo động bắt đầu tại gia đình và tiếp tục tại nơi làm việc cũng như trong hệ thống luật pháp: Nhiều phụ nữ bị đối xử như những đồ vật, trong những dịch vụ thương mại như  mãi dâm, du lịch và giải trí."

Ngài nói, "vai trò của phụ nữ trong xã hội thường bị khinh thường và điều này dẫn đến việc bần cùng hóa tâm linh  và nhân bản." Ngài nói thêm "các giáo hội địa phương tại Á châu phải cổ võ những hoạt động  bảo vệ phụ nữ."

Vào năm 2000, Hội đồng giám mục Thái lan đã thành lập ủy ban về những vấn đề của Phụ nữ, với nhiệm vụ bảo vệ quyền và nhân phẩm của người phụ nữ, đồng thời khuyến khích phụ nữ hãy tham gia vào sinh hoạt  của giáo hội và xã hội.

Ủy ban cho biết thêm họ cũng tổ chức nhiều khóa học về thần học cho phụ nữ, cũng như những cuộc gặp gỡ với các đại chủng sinh, để gia tăng ý thức  về tình trạng phân biệt chống lại phụ nữ.

Một vấn đề chính khác đối với phụ nữ tại Thái lan là bệnh AIDS (SIDA). Thái lan là quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh AIDS (SIDA) nhiều nhất tại Á châu. Tổ chức sức khỏe thế giới tường trình rằng mỗi năm tại Thái lan có khoảng 46,000 người chết vì bệnh AIDS (SIDA) và khiến cho khoảng 95,000 trẻ mồ côi dưới 5 tuổi.

 

(VK)

 


Back to Home Page