ÐTC Hi Vọng Sẽ Tham Dự

Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2005

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Hi Vọng Sẽ Tham Dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2005.

Vatican (Zenit 16/03/2003) - Trong buổi  gặp gỡ các sinh viên Âu châu, ÐTC  Gioan Phaolô II  đã nói cho họ biết rằng, ngài đang chuẩn bị cho ngày giới trẻ thế giới năm 2005 tại Ðức.

Giữa những tiếng hoan hô của các thính giả trẻ,  ÐTC "cảm ơn ÐHY Joachim Meisner  của tổng giáo phận KOELN,  về lời mời ngài tham dự"; và ÐTC vui miệng nói với các bạn trẻ  rằng  dù ngài không còn trẻ như họ, nhưng cũng được mời tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Trong lần gặp gỡ chiều thứ bảy 15/03/2003, ÐTC đã lần hạt mân côi với hàng ngàn sinh viên đang tụ họp tại đại thính đường Phao lô đệ lục.  Hàng ngàn bạn trẻ  tại các thành phố  khác  ở Âu Châu cũng được trực tiếp nghe ÐTC  nói qua hệ thống  truyền hình.

Ngài nói, Người trẻ Kitô  được kêu gọi công bố chứng tá của họ cho chúa Kitô,  để  xây dựng  sự đoàn kết trong đa dạng,  sự  tự do trong sự thật, và hòa bình trong công lý, một nền hòa bình mà thế giới đang đặc biệt cần đến.

ÐTC cũng kêu gọi các sinh viên hãy trung thành "với những nguyên tắc tâm linh và đạo đức của sự hiệp nhất Âu châu đã được truyền lại từ cha ông."

Ngài nhắc rằng, Âu châu đang sống qua một thời điểm quan trọng trong lịch sử của nó, và bởi thế, người trẻ phải cống hiến những khát vọng, ý kiến, nghiên cứu, công việc,    quảng đại "hiến thân".

ÐTC cũng mời gọi các sinh viên hãy tham gia lần hạt mân côi vào ngày 10/04/2003, "tại quảng trường thánh Phêrô,  ngỏ hầu  vận mệnh của thế giới có thể  được thay đổi."

 

(VK)

 


Back to Home Page