Vị giảng phòng của ÐTC nói

Chỉ Có Sức Mạnh Của Thiên Chúa

Mới Là Tình Yêu

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị giảng phòng của ÐTC nói: Chỉ Có Sức Mạnh Của Thiên Chúa Mới Là Tình Yêu.

Vatican (Zenit 12/03/2003) - ÐTGM Angelo Comastri, vị giảng phòng cho ÐTC và cho giáo triều Roma,  nói rằng "trong việc khám phá Chúa  Kitô, chúng ta mới nhận ra sức mạnh của  Thiên chúa là tình yêu."

Chủ đề suy tư cho ngày thứ ba của tuần tỉnh tâm dựa trên xác tín rằng "Chúa Giêsu là Ðấng duy nhất mạc khải trọn vẹn về Thiên Chúa."

ÐTGM trích thư gởi tín hữu Do thái nói rằng, "trong nhiều cách thế Thiên chúa đã nói với cha ông qua các tiên tri, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Thiên chúa nói cho chúng ta bằng chính Con của Ngài. Vì thế, nếu chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra mầu nhiệm của Thiên chúa. Và điều đáng ngạc nhiên là trong việc chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên chúa hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta đã hình dung từ trước."

Ðể minh hoạ cho điều này, ÐTGM Comastri nhắc lại lời nói của cha Werenfried van Straaten, sáng lập viên của tổ chức "Trợ giúp các giáo hội đau khổ" rằng: "Con người thường tốt hơn    chúng ta nghĩ."

Ngài nói, "con người là điều qúi giá đối với Thiên chúa. Trước mặt Thiên Chúa mỗi người chúng ta đều quí giá ngang nhau;   niềm xác tín làm cho chúng ta được đầy tràn sự an ủi."

ÐTGM  nói thêm rằng  "Thiên chúa là tình yêu, và sức mạnh của Thiên Chúa là sức mạnh của tình yêu - một tình yêu tuyệt đối.  Ðây là tin mừng vĩ đại của Kitô giáo. Ðây là Tin mừng mà chỉ có  Ðạo Chúa mới có,  và công bố, bởi vì Thiên Chúa giáo không phải là tôn gíao do con người thành lập, nhưng là được Thiên Chúa mạc khải."

 


Back to Home Page