Phái Ðoàn Tòa Thánh Viếng Thăm Bosnia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Tòa Thánh Viếng Thăm Bosnia.

Sarajevo (AFP 11/03/2003) - Phái đoàn tòa thánh viếng thăm thủ đô  Sarajevo hôm thứ ba (11/03/2003) bàn về chuyến viếng thăm có thể của ÐTC  tại BOSNIA.

Các viên chức của Bosnia sẽ viếng thăm Vatican vào ngày 21/03/2003, để trao thư mời cho ÐTC Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, các viên chức này không nói thêm chi tiết gì về ngày giờ có thể cho chuyến viếng thăm của ÐTC.

Người công giáo chiếm 10 phần trăm dân số tại Bosnia. Hồi giáo chiếm 40 phần trăm và Chính thống giáo chiếm 30 phần trăm, trong tổng số 3.8 triệu dân tại Bosnia.

ÐTC đã viếng thăm quốc gia  BOSNIA nầy vào tháng 4 năm 1997. Từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 6 năm 2003, ÐTC sẽ đến thăm CROATIA.

 

(VK)

 


Back to Home Page